Ouderraad

De Ouderraad vormt namens de oudervereniging, het bestuur van de Oudervereniging. In de Oudervereniging zitten ouders van kinderen van de Sint Bavoschool en de Eemstraat. We doen dit samen zodat we onze krachten kunnen bundelen en elkaar kunnen helpen. Elk jaar wordt er met een online Algemene Ledenvergadering (ALV) doorgenomen, welke activiteiten er worden ondernomen, hoe het financiële plaatje eruitziet en kun je als ouder deze vergadering online bijwonen en het vaststellen van de ouderbijdrage.

Doel en activiteiten van de Ouderraad

De Ouderraad heeft als doel het contact tussen de school en de ouders te bevorderen. Dit doet zij door activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Sint Bavoschool, en daarbij ook andere ouders actief te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaas­- en Kerstfeest, maar ook het organiseren van de schoolreisjes, de Avondvierdaagse en de musical voor groep acht. Verder helpt de Ouderraad het team van de school bij allerlei activiteiten, zoals de schoolfotograaf of het organiseren van thema-avonden rond een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld “financiële opvoeding”.  Aan zo'n thema-avond werkt vaak ook een professional op dit gebied mee.

Ouderbijdrage

Naast het organiseren van activiteiten int de Ouderraad de vrijwillige Ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die niet door de overheid bekostigd wordt, zoals het schoolreisje, de eindmusical van groep acht, culturele activiteiten en cadeautjes op 5 december. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt de ouderbijdrage € 52,- per jaar, waarvan een deel bestemd is voor het schoolreisje.

Voor ouders/verzorgers die behoefte hebben aan een tegemoetkoming in bepaalde schoolkosten. Zijn er meerdere mogelijkheden voor meer informatie klik je op de volgende linkjes:

Schoolfonds

De ouderraad beheert ook het Schoolfonds. Het Schoolfonds wordt gevormd door giften van ouders. Met dit geld kunnen materialen worden aangeschaft die niet uit de normale overheidsgelden worden betaald, bijvoorbeeld geluidsinstallaties, sportkleding voor schoolteams, brandveilige kerstbomen etc.

In de hal vindt u de foto's van de Ouderraad leden. U kunt ook een berichtje sturen naar: or.bavoeem@twijs.nl

Sluit je aan bij de Ouderraad 

Ben jij enthousiast en gedreven en heb jij zin om de schooltijd voor jullie kinderen een onvergetelijke tijd te maken? Ben je goed met mijters, slingers en kerstballen. Heb je een mening en wil je deze delen, dan is de Ouderraad de plek om te zijn. Dit hoeft niet veel van je tijd te kosten. Hoeveel tijd jij eraan besteed is helemaal aan jou. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar or.bavoeem@twijs.nl

De ouderraad bestaat op dit moment uit 14 leden verdeeld over twee locaties:

  • Eemstraat: 5 ouders
  • Reviusstraat: 9 ouders

Onder de ouders zijn diverse functies, op dit moment zijn we op zoek naar ondersteuning voor de rol penningmeester. Uiteraard is alle hulp welkom om te helpen op diverse onderdelen. Neem ook een kijkje op ons YouTube kanaal en abonneer je voor leuke filmpjes over de Ouderraad. Ons YouTube kanaal benader je via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCo_kBOGp-ah245THpCpzR6Q 

Vergaderdata

Het is mogelijk een vergadering bij te wonen indien je geïnteresseerd bent om de Ouderraad te versterken of juist meer wilt weten wat wij doen. Stuur ons even een bericht dat je wilt langskomen. 
Tijden vergadering
Inloop: 19.30 uur
Start vergadering: 19.45 uur


Donderdag 18 januari
Maandag 18 maart
Donderdag 23 mei
Donderdag 4 juli 

ALV

Aan het begin van ieder schooljaar vindt altijd een online Algemene Ledenvergadering plaats. Hier zijn alle ouders welkom. Tijdens deze vergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage bepaald, worden indien nodig leden gekozen en wordt de begroting goedgekeurd. 

Standaard vergaderlocatie
Sint Bavoschool Eemstraat
Eemstraat 15, Haarlem Noord