Leerlingenraad

Samen ontwikkelen

Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad ?

In een leerlingenraad zitten kinderen uit groepen 5 tot en met 8, zij zijn gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken die van belang zijn voor de leerlingen van school. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. De leerlingen in de leerlingenraad hebben dan ook de belangrijke rol om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. 

Waarom hebben we een leerlingenraad?

Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er meer mee, namelijk Actief Burgerschap. Actief Burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in het algemene belang zijn. Het bewustzijn dat je niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je ook namens anderen spreekt en handelt is daarbij een belangrijk element. Met een leerlingenraad leren we kinderen omgaan met dit principe. Door de leerlingenraad kunnen leerlingen samen op democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De betrokkenheid van de leerlingen bij school wordt bevorderd.
  • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
  • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
  • Leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Het kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd.
  • Het actief burgerschap wordt bevorderd.

Hoe werkt de leerlingenraad ?

De leerlingenraad komt een paar keer per jaar bij elkaar om met de directeur te vergaderen. Dit gebeurt onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. 

Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. Het afgelopen jaar heeft de leelingenraad zich ingezet voor het Groene Plein.