Bestuur

Het schoolbestuur; TWijs

Onze school maakt deel uit van Stichting TWijs. TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Rond de 8500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 31 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal onderwijs, één internationale taalklas, één school voor speciaal basisonderwijs en één internationale school.


TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen van elke levensbeschouwing indien en voor zover de school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind én de ouders (voogden)/verzorgenden de grondslag van de school delen of respecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze begeleiding van de kinderen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan zo’n menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.

Wat merkt u van TWijs?

Tijdens de schooltijd van uw kind loopt uw contact met school vooral via de leerkrachten en andere teamleden. Natuurlijk hebt u ook contact met de directeur van de school. De directeur overlegt regelmatig met het bestuur van TWijs, soms ook over vragen die betrekking hebben op individuele leerlingen. De scholen van TWijs werken samen daar waar problemen opgelost en kansen benut kunnen worden. Zo worden kennis en ervaring gedeeld en versterkt. Hierdoor zorgen wij er samen voor dat het onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd van hoge blijvende kwaliteit is.


Stichting TWijs
Bezoekadres:
Garenkokerskade 19, Haarlem