Bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur

De Sint Bavoschool wordt samen met de Liduinaschool bestuurd door de Stichting KBO Haarlem-Schoten. Het schoolbestuur bestaat vanaf 1973. Het toezichthoudend bestuur is belast met het toezicht op de uitvoering van beleid en het functioneren van het managementteam, Het managementteam bestaat uit de directieleden van de vier scholen. Voor meer informatie: www.haarlemschoten.nl of info@haarlemschoten.nl.