Ouders & school

"Je voelt je betrokken"

Ouders

De samenwerking tussen ouders en school krijgt op verschillende manieren vorm. Er zijn ouders die in de medezeggenschapsraad of ouderraad zitten en ouders die meehelpen met allerlei activiteiten zoals het meehelpen met koken, lezen of het meefietsen naar de schooltuinen. En natuurlijk werken we samen tijdens alle gesprekken die we op regelmatige basis met elkaar voeren. 

Wij vinden het goed voor de kinderen dat zij zien dat ouders en school op allerlei manieren samenwerken. Wilt u ook meehelpen? Vraag ernaar bij de leerkracht van uw kind(eren).

"Je voelt je betrokken"