Rondleiding

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018 geboren zijn, kunnen aangemeld worden. Brochure en aanmeldformulier zijn naar alle ouders in Haarlem verstuurd. In november 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw eerste voorkeur. Meer informatie over het gemeentelijk plaatsingsbeleid vindt u op onze website onder aanmelden.

Wat moet u doen?

Maak een afspraak voor een rondleiding, kom kijken en ervaar hoe het op onze school is. Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het ontvangen aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in. Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

    Aanmelden wanneer uw kind ouder dan vier jaar is

    Wanneer u uw kind aanmeldt en het al onderwijs op een andere school volgt, is geen voorinschrijving nodig. In dit geval starten we met een gesprek. Daarna neemt de directie van de Sint Bavoschool contact op met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school. Naar aanleiding van dit contact bespreken de directie en de intern begeleider van de Sint Bavoschool of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gekeken of wij aan de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling en aan die van onze eigen leerlingen in de groep tegemoet kunnen (blijven) komen. Wanneer er nog vragen zijn, dan volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directie of uw kind geplaatst wordt.
     

    Plan uw rondleiding