Rondleiding & aanmelden

Leren van en met elkaar

Rondleiding

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2020 geboren zijn, kunnen aangemeld worden. Brochure en aanmeldformulier zijn naar alle ouders in Haarlem verstuurd. In november 2023 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden bij de school van uw eerste voorkeur. Meer informatie over het gemeentelijk plaatsingsbeleid vindt u op onze website onder aanmelden.

Belangrijk: Altijd aanmelden
Ook als u al een ouder kind op onze school heeft, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Wat moet u doen?

Maak een afspraak voor een rondleiding, kom kijken en ervaar hoe het op onze school is. Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het ontvangen aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

  • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Staan hier fouten in, verander dit dan op het formulier.
  • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
  • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

Aanmelden wanneer uw kind ouder dan vier jaar is

Wanneer u uw kind aanmeldt en het al onderwijs op een andere school volgt, is geen voorinschrijving nodig. In dit geval starten we met een gesprek. Daarna neemt de directeur en/ of de intern begeleider van de Sint Bavoschool contact op met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school. We streven ernaar om bij iedere zij instromer een observatie uit te voeren. Naar aanleiding van dit contact en de observatie bespreken de directie en de intern begeleider van de Sint Bavoschool of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gekeken of wij aan de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling en aan die van onze eigen leerlingen in de groep tegemoet kunnen (blijven) komen. Wanneer er nog vragen zijn, dan volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directie of uw kind geplaatst wordt.

 > Aanmelden