Medezeggenschapsraad

(MR)

De medezeggenschap op de Sint Bavoschool is op twee niveaus actief:

  • Per school (deelraad Eemstraat en deelraad Reviusstraat)
  • Op stichtingsniveau (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de Stichting Haarlem-Schoten) https://www.haarlem-schoten.nl/gmr/

Deze medezeggenschapsraad is een officiëel overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten zitting nemen.

Onderwerpen voor de MR zijn:

Op stichtingsniveau worden onderwerpen zoals formatieplannen, integraal personeelsbeleid, veiligheidsbeleid en de begroting van de Stichting Haarlem-Schoten besproken.
Op schoolniveau staan onderwerpen op de agenda die voor de Sint Bavoschool gelden zoals de werktijdenregeling, het vakantierooster en het schoolplan. Wilt u meer weten over de MR? Stuurt u dan een mailtje naar dmr-reef@sintbavoschool.nl   

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vier leden ( twee ouders en twee leerkrachten ) afkomstig van zowel de Sint Bavoschool als de Liduinaschool die samen onder deze stichting vallen. Voor meer informatie over de GMR zie de website van onze stichting Haarlem-Schoten. https://www.haarlem-schoten.nl/gmr/

De MR van de Sint Bavoschool bestaat op dit moment uit vier leden (twee ouders en twee leerkrachten).
Foto's van de MR-leden zijn te vinden in school op de prikborden bij de ingang van de school.