Informatie

In deze menu optie vindt u informatie over;

- de schooltijden 
- het vakantierooster
- de ouderraad
- medezeggenschapsraad
- het schoolbestuur 
- de leerlingenraad 
- opvang en overblijf
- communicatie via Social Schools
- rondleidingen en aanmelden

 

 

Aanmelden rondleiding