Uitdagen en ondersteunen

Ondersteuning

Elk kind is anders, als school wil je alle kinderen de meest optimale ontwikkelingskansen bieden.

Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging, hebben wij ondersteuning die wordt begeleid door de specialist begaafdheid. De specialist ondersteunt de leerkrachten of verzorgt zelf aanbod passend bij de onderwijsbehoefte van een leerling of groepje leerlingen.

Andere vormen van ondersteuning

Voor de groepen 1 tot en met 8 is er daarnaast ondersteuning in de vorm van een ambulante leerkracht die in de groep of buiten de groep met kleine groepjes leerlingen werkt, bijvoorbeeld om de leerlingen extra uitleg te geven en extra te laten oefenen.

De opzet is dat de ondersteuning tijdelijk van aard is, met als doel dat de betreffende leerling daarna weer kan worden bediend in de groep. De ondersteuning kan ook in de groep plaatsvinden. Denk daarbij aan hulp bij het aanvankelijk lezen, spellen, rekenen en kinderen met een eigen leerlijn. Deze collega's bieden deze ondersteuning zowel binnen als buiten de klas.

Leerkrachten hebben de eindverantwoordelijkheid over de groep en in overleg met de intern begeleider wordt er gekozen voor wel of niet specifieke ondersteuning. Ouders worden altijd geïnformeerd als hun zoon of dochter gebruik maakt van deze specifieke ondersteuning.