Samenwerkende partners

Opvang en ondersteuning

De samenwerkende partners

Kids2Ellens

Kids2Ellens verzorgt de opvang voor de Sint Bavoschool - Revius. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang (vanaf 07.30 uur) en doen ook de tussenschoolse opvang tijdens het overblijven. De prijzen en het inschrijfformulier kunt u vinden op www.kids2ellens.nl of ophalen op school. (U kunt de kosten voor de VSO en NSO deels terugkrijgen via www.belastingdienst.nl – toeslagen kinderopvang).

Overblijven

Het overblijven op school wordt al jaren geregeld door Ellen Jansen van Kids2Ellens. Om gebruik te kunnen maken van het overblijven, moet er een aanmeldformulier ingevuld worden. Bij het overblijven op vaste dagen kunt u een abonnement nemen. De prijzen van het overblijven en het aanmeldformulier staan op www.kids2ellens.nl

(Let op! De kosten voor de TSO kunt u niet terug vragen bij de belastingdienst. TSO valt nog niet onder de wet kinderopvang).

Naschoolse opvang

Kids2Ellens biedt ook naschoolse opvang van schoolkinderen van 15.00 uur tot 18.30 uur ook hiervoor kunt u een aanmeldingsformulier ophalen op school of downloaden vanaf de site www.kids2ellens.nl. Daar vindt u ook verdere informatie over de prijzen van de opvang.

Peuterspeelzaal Hero Reviusstraat

De peuterspeelzaal van Hero Kindercentra, is verbonden aan de Sint Bavoschool - Revius. De peuterspeelzaal is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken. De kinderen leren om te gaan met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en knutselen. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van. De meeste kinderen van Pluk stromen door naar de St Bavo school. Er is altijd een uitgebreide overdracht van de peuters naar de kleuterbouw. 

Hero Reviusstraat
E-mail: ReviusstraatPeuter@herokindercentra.nl
Telefoon:  06 48461718
https://www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-reviusstraat/

U kunt ook van naschoolse opvang op andere locaties gebruik maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met organisaties als de SKH, Sportfever en Hero

Logopediegroep Haarlem Noord

Op de maandag is logopediste Maartje Sypkens bij ons op school te vinden, zij begeleidt de kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook ouders kunnen met vragen bij haar terecht tijdens het maandelijkse inloopspreekuur, meestal op de eerste maandag van de maand. Exacte data en tijden staan in de kalender. De hoofdvestiging van de logopediegroep is gevestigd aan de Rijksstraatweg 17 A in Haarlem.   
Telefoonnummer  0619315308        
E-mail: info@lghn    
https://www.lghn.nl/