Samenwerkende partners

Opvang en ondersteuning

De samenwerkende partners

Organisatie voor- en naschoolse opvang


De voor- en naschoolse opvang wordt door verschillende partijen geregeld. Dit moet u zelf regelen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met organisaties als de SKH, Sport-fever, Hero of Haarlem Onze Gezellen - BRS Kinderopvang. (U kunt de kosten voor de VSO en NSO deels terugkrijgen via www.belastingdienst.nl – toeslagen kinderopvang).

Kids2Ellens

Overblijven
Op school wordt samengewerkt met Kids2Ellens. Zij verzorgen onze tussenschoolse opvang. Om gebruik te kunnen maken van het overblijven (TSO), moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden. Bij het overblijven (TSO) kunt u op vaste dagen een abonnement nemen. De prijzen van het overblijven en het aanmeldingsformulier staan op de website www.kids2ellens.nl. Op onze website staat ook de algemene voorwaarden van de TSO.
Let op! De kosten voor de TSO kunt u niet terugvragen bij de belastingdienst. TSO valt niet onder de wet kinderopvang.
Na het plassen en handen wassen wordt er gezamenlijk een broodje gegeten. De kinderen mogen geschild fruit meenemen (of fruit dat zij zelf kunnen schoonmaken). Koek, snoep en noten mogen zij niet meenemen. Het eten dat niet opgegeten is gaat weer mee naar huis, zodat u op de hoogte bent. We laten de kinderen niet langer dan een half uur aan het eten zitten. Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding buiten- of binnenspelen. De prijzen en het inschrijfformulier kunt u vinden op www.kids2ellens.nl

Peuterspeelzaal Hero Reviusstraat

De peuterspeelzaal van Hero Kindercentra, is verbonden aan de Sint Bavoschool - Revius. De peuterspeelzaal is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken. De kinderen leren om te gaan met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en knutselen. Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van. De meeste kinderen van Pluk stromen door naar de St Bavo school. Er is altijd een uitgebreide overdracht van de peuters naar de kleuterbouw. 

Hero Reviusstraat
E-mail: ReviusstraatPeuter@herokindercentra.nl
Telefoon:  06 48461718
https://www.herokindercentra.nl/locaties/peuteropvang-reviusstraat/

U kunt ook van naschoolse opvang op andere locaties gebruik maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met organisaties als de SKH, Sportfever en Hero

Logopediegroep Haarlem Noord

Op de maandag is logopediste Maartje Sypkens bij ons op school te vinden, zij begeleidt de kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook ouders kunnen met vragen bij haar terecht tijdens het maandelijkse inloopspreekuur, meestal op de eerste maandag van de maand. Exacte data en tijden staan in de kalender. De hoofdvestiging van de logopediegroep is gevestigd aan de Rijksstraatweg 17 A in Haarlem.   
Telefoonnummer  0619315308        
E-mail: info@lghn    
https://www.lghn.nl/

Kinderfysiotherapie

De meeste kinderen ontwikkelen zich bijna ongemerkt en spelenderwijs. Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer, houterig, onhandig of op een andere manier. Dit kan belemmerend zijn voor de motorische en/of sociale ontwikkeling.
Deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut. Wij werken met Luuk van de Haterd | Kennemerland sport-revalidatie.nl. Luuk is een dag per week op school om zijn praktijk uit te oefenen. Voor kleine of grote vragen over kinderfysiotherapie bent u welkom op het inloopspreekuur. De data zijn te vinden in de agenda van Social Schools.

Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

We werken samen met jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente verbonden. De jeugdgezondheidszorg begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 - 12.00 en 13.00 - 17.00 bereikbaar via 088 995 95 95 of via jgz@jgzkennemerland.nl.
Het CJG verzorgt een inloopspreekuur op onze school. De data hiervoor kunt u terugvinden in de jaarkalender. Tijdens dit spreekuur kunt u kennismaken met de CJG coach en kleine en grote vragen stellen over de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind(eren).