Bavolab

Uitdagen en ondersteunen

Bavolab

Elk kind is anders, als school wil je alle kinderen de meest optimale ontwikkelingskansen bieden.

Het Bavolab verzorgt aanbod voor die kinderen die snel door de ‘gewone’ lesstof heen zijn.
Eens in de week krijgen zij extra uitdaging in de vorm van projecten. Deze projecten worden soms in groepjes en soms individueel uitgevoerd. Het gaat hierbij vooral om het proces en in tweede instantie om het resultaat.

Voorbeelden van projecten uit de afgelopen jaren:

 • Plan een wereldreis, en ‘verkoop’ deze in ons eigen reisbureau.
 • Ontwerp een dierentuin.
 • Natuurrampen.
 • Ons zonnestelsel
 • Het menselijk lichaam.
 • Wereldgodsdiensten.
 • Bedenk je eigen vakantie-eiland.

Kinderen die deelnemen aan het Bavolab zijn elke week bepaalde tijd buiten de eigen klas. Dat betekent dat ze de gemiste lesstof daarna in moeten halen. Dit vergt enige discipline.

Naast deze projecten wordt er op het Bavolab ook gewerkt aan het trainen van benodigde vaardigheden als bijvoorbeeld plannen, organiseren, zelfreflectie, emotieregulatie en frustratietolerantie.

Doel van het Bavolab:

 • De leerlingen worden uitgedaagd hun taken op meerdere manieren te benaderen. 
 • De leerlingen werken aan en denken na over onderwerpen die in de reguliere groepen niet standaard aan de orde komen. 
 • De leerlingen werken samen met ontwikkelingsgelijken.
 • Opdrachten en activiteiten die een beroep doen op zoveel mogelijk verschillende vaardigheden. 
 • Leren van elkaar door groeps- en kringactiviteiten, waaronder presenteren en filosoferen.
 • In de projecten zitten vaardigheden m.b.t. het leren leren ‘verstopt’.                    
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenvattingen maken, werken volgens een stappenplan, doorzetten en volgehouden aandacht.

Andere ondersteuning

Voor de groepen 1 tot en met 8 zijn er ook andere vormen van ondersteuning. Denk daarbij aan hulp bij het aanvankelijk lezen, spellen, rekenen en kinderen met een eigen leerlijn. Deze collega's bieden deze ondersteuning zowel binnen als buiten de klas.